vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Beste Karateleden, 

Muga mushin Ryu is een instelling waar mensen samenwerken en samenkomen en karate beoefenen.

We hebben veel gelukkige sporters en iedereen is dik tevreden. We hebben een dojo kun of reglementen waar iedereen zich aan dient te houden. De dojo reglementen zijn opgesteld om onze lessen goed en veilig te laten verlopen. We verwachten van iedereen die aan onze lessen deelneemt dat ze de dojo reglementen kennen en zich hier aan houden. Als het om minderjarigen gaat worden de ouders ook geacht deze dojo reglementen te kennen. Er speelt niet gauw iets waar je een vertrouwenspersoon voor nodig bent. 

En toch kan het zijn dat er ergens iets wringt. Het kan zijn dat je dan een beroep wilt doen op een vertrouwenspersoon. Het kan gaan om grensoverschrijdend gedrag dat je bent tegengekomen. Ongewenst gedrag is er natuurlijk in verschillende gradaties en in sommige gevallen grensoverschrijdend. Het is prettig als een medewerker of deelnemer in vertrouwen met iemand kan overleggen over ongewenst gedrag, zoals met een vertrouwenspersoon. Deze biedt een luisterend oor en kijkt naar oplossingsmogelijkheden.  

De meest voorkomende vormen van ongewenst gedrag zijn: agressie, geweld, ongewenste intimiteiten, pesterijen, discriminatie en intimidatie. 

Natuurlijk hebben wij ook een vertrouwenspersoon aangesteld.  De vertrouwenspersoon luistert naar jouw verhaal en zoekt samen met jou naar een oplossing voor het probleem. Dit gebeurt in vertrouwelijkheid, behalve als het gaat om strafbare feiten of gevaar voor jou of de omgeving. Er wordt pas actie ondernomen als de melder daarmee instemt. Een van de voorwaarden is dan ook dat een vertrouwenspersoon een sociaal, toegankelijk, oprecht en gezaghebbend persoon is, die het vertrouwen heeft van werknemers, leidinggevenden en directie. 

Als je je verhaal kwijt wilt of een vraag hebt met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag, neem dan contact op. Haar naam is Jose Oudhoff. Zij is te bereiken door te mailen naar: vertrouwenspersoon@muga-mushin-ryu.nl.